Orientering: En kort innføring

Som navnet tilsier så er orientering en idrett hvor det primært gjelder om å orientere seg samtidig med at man skal komme fra start til mål på hurtigste tid. Dette gjelder i allefall om man dyrker orienteringsløp og ønsker å konkurrere på samme tid. Til å begynne med var det orienteringsløp som gjaldt, men etter hvert som sporten har utviklet seg, så er det ny også kommet til nye orienterings-former som sykkelorientering og ikke minst skiorientering. Sistnevnte er særlig aktuelt i et land som Norge, hvor vi har vinter en stor del av året. Felles for alle konkurransegrenene er at man skal finne bestemte poster som er vist på et kart ved hjelp av et kompass og sine evner til å orientere seg ut fra kartet og naturen rundt deg. Du må finne postene i en bestemt rekkefølge så det gjelder om ikke å gjøre feil i begynnelsen slik at du mister dyrebar tid. Ved hver enkel post stempler du en elektronisk brikke (EKT-brikke), slik at du kan bevise du har funnet posten.

Vanlig orientering

Den vanligste form for orientering er den som skjer til fots hvor man løper mellom postene. Dette er også den eldste orienteringstypen og her er det mulig å delta i mange løp i løpet av en sesong. Det finnes mer enn 300 klubber som arrangere orienteringsløp, så det er ikke vanskelig å finne en klubb i nærheten. Innen vanlig orientering finnes det flere ulike konkurranseformer og distanser. Det er sprint som er den korteste distansen, deretter løpes det mellomdistanse, langdistanse og ultralangdistanse som går over 22 kilometer for de voksne. Det høres kanskje ikke ut av så mye, men i svært kupert terreng hvor du løper i skogen utenfor de vanlige turstiene, så er det noe som krever veldig god kondisjon.

En av de andre populære formene for orientering er skiorientering. Her skjer orienteringen ved at løperne har et stativ på brystet slik at de kan lese kartet mens de beveger seg og postene skal finnes i et tett løypenett. Hvilken teknikk man ønsker å bruke er valgfritt.

Orienteringskartet

Når man løper orienteringsløp eller o-løp, som de gjerne forkortes som, så gjelder det om å finne vei ved hjelp av et orienteringskart. Forskjellen på et vanlig kart og slike orienteringskart er målestokken og de mange detaljene som er på et slikt kart. Et vanlig kart har gjerne en målestokk på 1:25.000 hvor en cm på kartet er 250 meter i virkeligheten. Men, da blir det umulig å finne vei i skogen og derfor har orienteringskart gjerne en målestokk på 1:5000. Her er da 1 cm på kartet lik 50 meter ute i terrenget. På slike kart er det gjerne mange symboler slik at man enklere kan gjengi detaljer i terrenget og på den måten raskt kjenne seg igjen ute i naturen.

Selve løypen som man skal følge er tegnet inn på kartet med rød farge. Startstreken eller punktet hvor løypen begynner er merket med en trekant og postene som skal finnes er tegnet inn som sirkler. Oppgaven er da å ta seg fra start til mål og finne postene underveis i riktig rekkefølge. Ved å bruke kompass til å orientere deg ute i løypen kan du finne nord på kartet og på den måten finne riktig retning og veien du skal løpe. Men mange klubber tilbyr opplæring slik at du blir litt komfortabel med orienteringsløp før du begynner på ditt første løp.