Orientering: Myndighetene nedprioriterer vår idrett

Når man ser på norsk idrett som en samlet enhet så øker denne på alle fronter. Medlemstallet øker og spesielt når det gjelder andelen kvinner i idretten, så øker denne andelen kraftig. Samtidig vet man at nesten 95% av alle barn og ungdommer er innom en eller annen idrett på et tidspunkt. Disse tall gjelder også orienteringsforbundet. Antall medlemmer øker og spesielt etter at ski-o kom i gang har det blitt mange flere som ser mot orientering når de skal finne en idrett og begynne med. Derfor er det også skuffende for forbundet og se at myndighetene nedprioriterer idretten år etter år.

Feil vei å gå

På den ene siden kommer det ofte klager fra norske myndigheter over at nordmenn og spesielt barn og unge beveger seg for lite, men på samme tid gjør de selvsamme myndigheter det vanskeligere for de enkelte forbund å utvikle sine tilbud på grunn av manglende midler. Dette sees ganske tydelig på det kommende års statsbudsjett hvor det igjen blir mindre penger til idretten generelt. Som et av de mindre forbund er orienteringsmiljøet ekstra avhengig av frivillige som stiller opp og gjør en stor innsats for klubben sin. Når klubbene får mindre penger fra det offentlige gjennom Lotteri og stiftelsestilsynet, så er det flere frivillige som falder fra på grunn av det etter hvert blir et for stort press på de arbeidsoppgaver de må utfører.

Ved kutte i budsjettet anslås det at den reelle avkortning vil bli på 32 prosent og som et lite forbund rammer det ekstra hardt da de større idretter gjerne kommer først i køen når det skal deles ut penger. Momssatsen vil samtidig bli satt opp fra 10 til 12 prosent. Orientering er en idrett som innebærer en del reising i landet vårt på grunn av flere mesterskaper i løpet av sesongen og dermed vil det bli dyrere for utøverne å delta i disse. I verste fall kan dette bety at medlemmer vil slutte med orientering fordi det blir for dyrt. Hvordan skal vi klare å overbevise våre medlemmer om at de skal fortsette med idretten sin når utgiftene øker hvert år?

Norsk Tipping

Myndighetene med regjeringen i spissen prøver å forsvare sine beslutninger så godt de kan og henviser blant annet til at Norsk Tipping vil få et større overskudd de kommende år. Dermed skal det i prinsippet komme flere penger til idretten og dermed også o-løperne. Men dette er dessverre kun sannsynligheter og det er ingen som vet konkret om dette vil skje. Kun tiden kan vise om overskuddet blir større.

En ting er sikkert, vi trenger større fokus på idretten som er til gavn for folk flest. Idretten vår har en gagnlig effekt på folk og det er ingen tvil om at folkehelsen trenger at så mange som mulig får rørt kroppen sin og får mosjon. En av fordelene med o-løp og ski-o er at vi har en idrett som kan utøves året rundt, det krever ikke mye utstyr og løperne kommer seg ut i naturen. Vi får håpe på at de ansvarlige får øynene opp for dette og slutter å nedprioritere idretten vår.