Trening: Slik blir du god i orientering

Når man skal bli bedre, uansett hvilken idrett man driver med, så hjelper det å trene målrettet. Men der er selvsagt stor forskjell på hvordan man trener for å bli bedre innen fotball, svømning eller orientering. Orienteringsløp er en idrettsgren hvor løperen må finne vei gjennom en løype, kun ved hjelp av et kart, et kompass og sine ben. Dette betyr at der er noen helt klare punkter som man bør trene for å bli bedre. Den ene ting er å være en god form og kunne løpe raskt gjennom ukjent terreng og et terreng som til tider skiller seg kraftig fra en vanlig vei eller sti i skogen. Her består løypen gjerne av jorder, tett skog og ulendt terreng hvor det ikke er så enkelt å løpe fort. Noe annet er selve orienteringsdelen. Hvordan finne frem ute i løypen ved hjelp av et detaljert kart som langt fra ligner et vanlig veikart og samtidig bruke kompasset til å stedfeste hvilken retning man skal bevege seg i.

Utviklingstrapp

Men det finnes relativt enkle måter hvorpå man kan bli god i orientering og selvsagt må det mye trening til. Innen orienteringsløp har man utviklet en utviklingstrappa som gjerne skal være en stor hjelp for løperen til å bli god i orientering og samtidig få en fornuftig progresjon i treningsforløpet. Trappen er utviklet til å hjelpe nybegynnere med å få en god start på karrieren innen orientering og steg for steg vil man utvikle seg til å bli en god o-løper.

Det første som er viktig når man skal komme i gang er å lære seg hvordan man leser de kart som brukes i orientering. Lære seg kartets språk og hva de ulike tegn betyr samt finne vei gjennom terrenget ved bruk av kartet. Etter hvert som man blir bedre og får erfaring gjennom mange o-løp, så vil man oppnå de samme ferdigheter som eliteløperne, som gjennomføre o-løp som var det et vanlig terrengløp med en oppmerket løype. De leser kartet så fort og ser raskt hvordan løypen går slik at de ikke skal bruke tid på å se på kartet annethvert minutt.

Grunnforutsetninger for den tekniske utvikling

Det er fire viktige punkter som må være tilstede for å kunne blir bedre i orientering. Det ene er at man må ha tilgang til kart. Det andre er tilgang til variert terreng, det tredje er tekniske utfordringer og sist, men ikke minst at man får oppfølging av løpere som har stor erfaring og kan se hvilke deler av treningen det må jobbes med.

Når det gjelder tilgang til kart, så er det viktig å trene med kartet ute i løypen. Derfor er det viktig å være med i en klubb hvor man kan få tilgang til oppdaterte kart og bruke mye tid med trening i terrenget, øve seg på og forstå kartet og hvordan man skal følge dette for å komme seg raskest mulig frem til postene. I dag er det heldigvis enkelt å utvikle gode kart til trening ved hjelp av moderne teknologi og dermed ha tilgang til nye kart hele tiden.

Det er også viktig å trene i ukjent og variert terreng. For å bli en god o-løper må man trene borte fra vante omgivelser. Selv som nybegynner er det viktig å lære seg hvordan man leser terrenget ut fra kartet i stedet for å bruke lokalkjennskapen i områder hvor man er kjent. Sammen med klubben bør man derfor legge opp til løyper og trening nye steder så ofte som mulig, slik at man får en god progresjon i utviklingen sin. Da blir man god i orientering.